087/67.98.23
139  résultats trouvés
Chromebox G2 - i5 7300U - 8GB RAM - 64GB SSD - Chrome OS - Qwerty US/Int'l
HP
Référence :
4BC68EA#ABH
Langue :
NL
Disponibilité :
€697,80(+0,37)(Hors TVA)
€844,33(+0,45)(TVA Incl.)

Chromebox G2 - i7 8650U - 16GB RAM - 64GB SSD - Chrome OS - Qwerty US/Int'l
HP
Référence :
4LT52EA#ABH
Langue :
NL
Disponibilité :
€974,69(+0,37)(Hors TVA)
€1.179,38(+0,45)(TVA Incl.)

VPC17-WP-4 - i7 8500 - 8GB Ram - 256GB SSD - Win10 pro
VIEWSONIC
Référence :
VPC17-WP-4
Langue :
UK
Disponibilité :
€1.148,77(+4,18)(Hors TVA)
€1.390,01(+5,06)(TVA Incl.)

OPS module - VPC25-W53-O1- i5 10400T - 16GB Ram - 256GB SSD - Win10 Pro
VIEWSONIC
Référence :
VPC25-W53-O1-1B
Langue :
UK
Disponibilité :
€882,65(+0,18)(Hors TVA)
€1.068,01(+0,22)(TVA Incl.)

Slot-in PC for ViewBoard VPC27-O-B - i7 10700T - 16GB Ram - 256GB SSD - Intel H510 - Win10 Pro
VIEWSONIC
Référence :
VPC27-W53-O1-1B
Langue :
UK
Disponibilité :
€1.096,97(+0,18)(Hors TVA)
€1.327,33(+0,22)(TVA Incl.)

Slot-in PC for ViewBoard VPC25-D33-P1 - i5 10400T - 8GB Ram - 256gb SSD
VIEWSONIC
Référence :
VPC25-D33-P1
Langue :
UK
Disponibilité :
€707,44(+4,18)(Hors TVA)
€856,01(+5,06)(TVA Incl.)

Slot-in PC for ViewBoard - VPC25-W33-P1 - i5 10400T - 8GB Ram - 256gb SSD - win10 pro
VIEWSONIC
Référence :
VPC25-W33-P1
Langue :
UK
Disponibilité :
€861,74(+4,18)(Hors TVA)
€1.042,71(+5,06)(TVA Incl.)

Slot-in PC for ViewBoard VPC25-W53-P1 - i5 10400T - 16GB Ram - 256gb SSD - Win10 Pro
VIEWSONIC
Référence :
VPC25-W53-P1
Langue :
UK
Disponibilité :
€901,10(+4,18)(Hors TVA)
€1.090,33(+5,06)(TVA Incl.)

Slot-in PC for ViewBoard VPC27-O-B - i7 10700T - 16GB Ram - 512gb SSD - Intel Q570 - Win10 Pro
VIEWSONIC
Référence :
VPC27-W55-O2-1B
Langue :
UK
Disponibilité :
€1.214,63(+0,18)(Hors TVA)
€1.469,70(+0,22)(TVA Incl.)

ViewBoard OPS-C VPC27-W55-P2 - i7 10700T - 16GB - 512GB - Win10 Pro
VIEWSONIC
Référence :
VPC27-W55-P2
Langue :
UK
Disponibilité :
€1.488,65(+4,18)(Hors TVA)
€1.801,27(+5,06)(TVA Incl.)

.